Митническите агенции помагат да се гарантира, че стоките се внасят и изнасят законно и в съответствие с местните разпоредби. Чрез управление на митническия процес те могат да намалят риска от забавяния или глоби, свързани с неправилна документация или неправилни декларации. Митническите агенции също така предоставят ценна подкрепа на компаниите, като им помагат да се ориентират в сложни правила и разпоредби, свързани с международната търговия. Те могат да предоставят съвети как най-добре да се управляват митническите процеси, както и да предложат насоки как да се избегнат потенциални проблеми, свързани с вноса или износа на стоки.

Стани част от екипа на NTZ Transport

Виж отворените
позиции

Отворени позиции

Position Location Type Apply

Митнически Брокер, гр. Варна

Варна, България Пълен работен ден