Морски превоз

Превоз с цели контейнери (FCL)

Ние сме един от водещите спедитори в областта на контейнерните превози в България, което ни дава възможност да договаряме за клиентите си конкурентни цени и условия с основните превозвачи.

Организираме превози от/до всички пристанища, обслужвани от контейнерни линии, през пристанища:

Ние не просто организираме транспорт, ние изготвяме индивидуално решение за всеки товар и предлагаме допълнителни спедиторски услуги, които добавят стойност, или спестяват усилия на клиента, като осигуряваме цялостен мониторинг по време на движението на товарите.

Допълнителни услуги

d

Извънгабаритни товари

Притежаваме техника за транспорт на извънгабаритни и специфични товари, с единично тегло до 100 тона и дължина до 54 метра. Изпълняваме индивидуални проекти, според нуждите на клиента.

Митническо представителство

Ен Ти Зет Спед ООД е екип от професионалисти, които са добре информирани за най-новите законови изисквания и регулаторни промени в международната търговия.

m

Застраховане

Карго застраховката осигурява защита от рисковете, на които е изложен товарът или свързаните с него материални интереси.

Cross Trade

Предлагаме транспорт между трети страни, транспортираме пратки директно от/до други държави, без да се налага същите да минават през България.

Консолидиране

Чрез мрежата ни от агенти в различни товарни пристанища, можем да предложим консолидиране в един контейнер на товари от различни изпращачи от даден регион за един получател, както и от един изпращач за няколко получателя.

Комбиниран транспорт

Предлагаме мултимодални схеми за транспорт (комбиниран транспорт с контейнери – сухопътен транспорт, железопътен транспорт, морски транспорт) с цел оптимизиране на разходите и транзитното време.

Kонтейнеризация и деконтейнеризация

Можем да организираме контейнеризация и деконтейнеризация на товари на Пристанища Бургас и Варна, и доставка/събиране на стока до/от клиент с бордови автомобили, с цел минимизиране на разходи, или улесняване на клиента при товаро-разтоварните операции, в случаите когато няма техническа възможност сам да натовари/разтовари стока в/от контейнер.

Благодарение на множеството агенти в цял свят, с които работим в близко партньорство, предлагаме различни варианти на превоз, в зависимост от вида сделка по INCOTERMS и нуждите на клиента.

Специално оборудване

Извършваме транспорт на стоки със специални изисквания и в специализирано оборудване – хладилни контейнери, транспорт на извънгабаритни товари в OPEN TOP или FLAT RACK контейнери, опасни товари (IMO) и наливни товари с FLEXITANK КОНТЕЙНЕРИ.

Морски транспорт

 • Превоз с цели контейнери (FCL)​

 • Превоз на групажни пратки по море (LCL)

 • Cross Trade

 • Консолидиране

 • Комбиниран транспорт

 • Контейнеризация и Деконтейнеризация

 • Специално оборудване

Имате въпроси?

Свържете се с нас на елекетронната ни поща.

Морски транспорт

 • Превоз с цели контейнери (FCL)​

 • Превоз на групажни пратки по море (LCL)

 • Cross Trade

 • Консолидиране

 • Комбиниран транспорт

 • Контейнеризация и Деконтейнеризация

 • Специално оборудване

Превоз на групажни пратки по море (LCL)

Ако трябва да изпратите, или получите малка пратка по море, нашите специалисти от LCL отдела ще ви предоставят решение , базирано на конкурентна цена и оптимален срок на доставка. Предлагаме доставки през различни европейски пристанища, на база развита партньорска мрежа, а собствените групажни конзоли от Далечния Изток, оперираме през пристанище Варна.

Допълнителните услуги, които предлагаме към стандартния групажен превоз:

How can we help?

Via ocean & sea

Ocean and Sea Freight

By land

Railway Freight

Въздушният транспорт присъства в нашето портфоли като услуга в премиум сектора. Въздушният транспорт е най - бързият начин да превозим стоката от точка а до точка б
Via air

Air Freight

By land

Land Freight

By land

Out of gauge cargo

Services

Warehousing