Митническите агенции помагат да се гарантира, че стоките се внасят и изнасят законно и в съответствие с местните разпоредби. Чрез управление на митническия процес те могат да намалят риска от забавяния или глоби, свързани с неправилна документация или неправилни декларации. Митническите агенции също така предоставят ценна подкрепа на компаниите, като им помагат да се ориентират в сложни правила и разпоредби, свързани с международната търговия. Те могат да предоставят съвети как най-добре да се управляват митническите процеси, както и да предложат насоки как да се избегнат потенциални проблеми, свързани с вноса или износа на стоки.

Стани част от екипа на NTZ Transport

Виж отворените
позиции

Отворени позиции

Position Location Type Apply

Търговец за град София (Sales representative)

Търговец за град Варна (Sales representative)

Складов оператор за гр. София

Спедитор обслужване на клиенти морски транспорт за гр. София (Documentation Ocean Executive)