Out of gauge cargo

Any questions?

Contact us via email.

Out of gauge cargo

  • What are we offering?

  • Project management

  • Additional services

  • Equipment

Transportation of oversized and project cargo

We have equipment for transporting oversized and specialized cargo with a unit weight of up to 100 tons and a length of up to 54 meters. We carry out individual projects according to the needs of the client.

The activities that accompany the implementation of a given project are:

We also have a Portable Hydraulic Lift for:

Oversized transport equipment at our disposal:

FAYMONVILLE two-axle low extendable semi-trailer

Two-axle low extendable FAYMONVILLE semi-trailer for transporting high loads with a technically permissible load capacity of up to 28t., length of the low part from 6.50 to 17.00 meters, height of the low part from 0.40 to 0.65 meters.

BROSHUIS three-axle low extendable semi-trailer

BROSHUIS three-axle low extendable semi-trailer with a technically permissible load capacity of 38 t, length of the low part from 9.00 to 16.70 m, height 0.82-1.05 meters.

Автомобилният транспорт е важна част от глобалната логистична индустрия. Това включва транспортиране на превозни средства от едно място на друго по суша, въздух или море. Това е сложен процес, който изисква внимателно планиране и координация между различни заинтересовани страни като спедиторски компании, корабни компании и митнически власти.

BROSHUIS four-axle long extendable semi-trailer

BROSHUIS four-axle long extendable semi-trailer with a technically permissible load capacity of 48 tons, length from 18.00 to 54.00 m, and height from 1.50 to 1.65 meters.

Спедицията на извънгабаритни товари е специализирана услуга за превоз на стоки, които са твърде големи, за да се поберат в стандартни транспортни контейнери. Изисква специално оборудване и опит, за да се гарантира безопасна и навременна доставка на стоките. Логистичните компании, предлагащи извънгабаритни спедиторски услуги, разбират сложността, свързана с транспортирането на тези артикули, и разполагат с необходимите ресурси, за да се уверят, че стоките ще достигнат местоназначението си безопасно и навреме. С тяхна помощ компаниите могат да спестят време, пари и усилия, като същевременно гарантират, че техните извънгабаритни товари ще достигнат безопасно местоназначението си.

Two+four axles FAYMONVILLE low extendable semi-trailer

Two+four axles low extendable semi-trailer FAYMONVILLE with permissible maximum load capacity with six axles 65 tons, 48 ​​tons with four axles, length of the low part from 8.00 to 24.50 m, the height of the low part from 0.45 – 0.75 meters

Извънгабаритен транспорт е важна и съществена част от предлаганите от нас услуги. Като спедитори и превозвачи ние се стремим към логистични решения на всеки възникнал проблем.

BROSHUIS 8-seat low extendable semi-trailer

BROSHUIS eight-seat low extendable semi-trailer with a technically permissible maximum load capacity of 100 tons, length of the low part from 14.15 to 36.50 meters, the height of the low part from 0.85-1.05 meters.

Out of gauge cargo

  • What are we offering?

  • Project management

  • Additional services

  • Equipment

What else
can we do for you?

По море

Морски транспорт

По суша

Железопътен транспорт

Въздушният транспорт присъства в нашето портфоли като услуга в премиум сектора. Въздушният транспорт е най - бързият начин да превозим стоката от точка а до точка б
По въздух

Въздушен транспорт транспорт

По суша

Сухоземен транспорт

Услуги

Складова логистика

Don’t hesitate to contact us if you want to discuss further options for collaboration with NTZ.

Drop us a line at

project@planettrans.bg