ОБЩИ УСЛОВИЯ
I. СЪДЪРЖАНИЕ

Добре дошли в нашия уебсайт ( „www.ntz.bg”).

Създадохме настоящите правила (условия за ползване или общи условия) с цел да осигурим безопасни, приятни и полезни моменти, посещавайки сайта на НТЗ Транспорт. Когато посещавате www.ntz.bg и ползвате информацията в него, ние приемаме, че сте се запознали и приели условията по-долу.

Тази интернет страница е собственост на:

ЕН-ТИ-ЗЕТ-ТРАНСПОРТ ООД , ЕИК 103882134

Седалище и адрес на управление: гр. Варна, п.к. 9010, р-н Приморски, бул./ул. ул. ПЛИСКА № 8

Данни за контакт:

Телефон: 052 687380

Имейл: hello@ntz.bg

I. СЪДЪРЖАНИЕ

Информация в www.ntz.bg e предоставена с информативна цел. Настъпили вреди вследствие на предприети действия само въз основа на информацията от тази интернет страница са изцяло за сметка на предприелите действията лица.

НТЗ Транспорт си запазва правото да редактира публикуваната информация, включително да прекратява достъпа до нея по всяко време.

НТЗ Транспорт не носи отговорност за последиците свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на www.ntz.bg.

II. АВТОРСКИ ПРАВА

Съдържание на тази интернет страница(www.ntz.bg) е предмет на авторското право на НТЗ Транспорт с всички запазени права и законни последици. Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни раздели при условие, че не нарушавате ЗАПСП.

III. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

НТЗ Транспорт се стреми да събира и обработва минимално количество данни и да защитава данните ви съобразно приложените от законодателството изисквания.

Запознайте се с пълната ни Политика за поверителност

IV. ПРЕПРАТКИ КЪМ ВЪНШНИ САЙТОВЕ

В отделни страници на Платформата може да се съдържат връзки/препратки/линкове към други (външни) сайтове. Те са част от съдържание, публикувано в Платформата от трети страни. Ако посетите външен сайт чрез препратка, налична в Платформата, Дружеството не носи отговорност за съдържанието на този външен сайт, за услугите и функционалностите му, както и за политиката му за защита на данни. Съветваме Ви винаги да се запознавате с политиките на посещаваните сайтове.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Всички евентуални бъдещи промени в настоящите условия ще бъдат публикувани на тази страница.