Меню Затваряне

Задължението на продавача е изпълнено, когато той е представил стоките на разположение на купувача на борда на плавателния съд в уговореното товарно пристанище.
Купувачът е отговорен за всички разходи и рискове, свързани със стоките, след като същите са били натоварени на борда на кораба в уговореното товарно пристанище.
Купувачът е отговорен за организирането по превоза на стоките от уговореното товарно пристанище (основният превоз и крайната доставка).
Продавачът е отговорен за оформянето на стоките по износ.
Купувачът е отговорен за вносното оформяне на стоките.