Меню Затваряне

Задължение на продавача е да предостави стоката, по протежение на кораба, в уговореното товарно пристанище.
Продавачът е отговорен за оформянето на стоките по износ.
След като товарът е предоставен по протежение на кораба, купувачът е отговорен за всички разходи и рискове по натоварването и превоза на товарите до крайното им местоназначение.
Купувачът е отговорен за вносното оформяне на стоките.
Този термин се използва най-често за превоз на генерални или насипни товари с чартърни плавателни съдове.