Меню Затваряне

Задължението на продавача е изпълнено, когато купувачът е бил уведомен и стоките (подходящо опаковани за износ) са предоставени на разположение на купувача в уговорено място и в рамките на определено време. Купувачът е отговорен за всички разходи и рискове, включително и за товаренето на стоките от посочения товарен пункт.
Купувачът е отговорен да организира целия договор за превоз на стоки (предварителното извозване, основният превоз и крайната доставка до разтоварен пункт).
Купувачът е отговорен за износното обмитяване и обработка на стоките. Този термин не трябва да се използва, когато купувачът не може да извърши формалностите по износа, пряко или косвено.
Купувачът е отговорен и за вносното оформяне на стоките.