d

Клауза "А"

Клаузата включва "Пълно покритие".

d

Клауза "B"

Клаузата включва "Ограничено покритие".

d

Клауза "C"

Клаузата включва "Минимално покритие".