Меню Затваряне

Задължението на продавача е изпълнено, когато стоките са предоставени на разположение на купувача в уговореното място за доставка в страната на получаване, оформени с разрешение за внос.
Купувачът е отговорен да приеме доставката на стоката в уговореното място на получаване.
Продавачът е длъжен да организира целия договор за превоз (предварителното извозване, основният превоз и крайната доставка) до уговорено място в страната по местоназначение.