Меню Затваряне

Задължението на продавача свършва, когато той е доставил стоките на разположение на купувача, разтоварени от доставящия превозвач в уговорения терминал по местоназначение, получили разрешение за износ, но не-освободени от митницата по внос.
Купувачът е отговорен за вносното оформяне на стоките.
Ако продавачът ще е отговорен за доставка на стоката през терминал до последващ пункт за доставка, за това следва да се използват DAP или DDP условия на доставка.