Меню Затваряне

Задължението на продавача завършва, когато той е представил стоките на разположение на купувача в уговореното за това място на получаване, получили разрешение за износ, но не-освободени от митницата по внос.
Продавачът и купувачът трябва да се споразумеят коя страна ще бъде отговорна за разтоварването.
Купувачът е отговорен за вносното оформяне на стоките.