Меню Затваряне

Носенето на риска и отговорността за състоянието на товара, от страна на продавача, приключват, когато стоките са доставени на първия превозвач.
Продавачът трябва да понесе всички транспортни разходи до посоченото, от страната на купувача, място на доставка.
Продавачът е отговорен за оформянето на стоките по износ.
Купувачът е отговорен за вносното оформяне на стоките.