Меню Затваряне

Носенето на риска и отговорността за състоянието на товара, от страна на продавача, приключват, когато стоките са доставени на първия превозвач.
Продавачът трябва да понесе всички транспортни разходи до посоченото, от страната на купувача, място на доставка.
Продавачът е отговорен за оформянето на стоките по износ.
Продавачът е отговорен да предостави застраховане на стоката. Следва да се обърне внимание, че продавачът е длъжен да осигури само минималното застрахователно покритие, поради което е препоръчително купувачът да осигури допълнително застрахователно покритие.
Купувачът е отговорен за вносното оформяне на стоките.