Меню Затваряне

Носенето на риска и отговорността за състоянието на товара, от страна на продавача, приключват, когато стоките са доставени на борда на плавателния съд. Продавачът трябва да понесе всички транспортни разходи до посоченото от страна на купувача пристанище по местоназначение.
Продавачът е отговорен да се организира предварителното извозване и основният превоз.
Продавачът е отговорен за оформянето на стоките по износ.
Купувачът е отговорен за вносното оформяне на стоките.