Меню Затваряне

Митническо представителство

Митническо представителство:
ОИО – Одобрен Икономически Оператор
Представителство пред митническите власти в България.
Подготовка на документи и пълен набор от услуги свързани с обмитяването на стоки.
Пълен набор от митнически услуги по внос, износ, транзит и всички други митнически режими.
Предоставяне на банкова гаранция при транзит.
Митнически складове.
Консултации.
Терминални и портови операции и услуги.