FCA / ФРАНКО ПРЕВОЗВАЧА

Носенето на риска, разходите и отговорността за състоянието на стоките от страна на продавача приключват в момента, когато той е доставил стоката, след получено разрешение за износ,
на уговорено място под разпореждане на превозвача определен от купувача. Уговорено място може да бъде помещенията на продавача или на друго място за доставка посочено от страна на продавача.
Купувачът трябва да сключи за своя сметка договор на превоза на стоките от уговореното място. Купувачът е отговорен за вносното оформяне на стоките.