CIF / РАЗХОДИ, ЗАСТРАХОВКА И НАВЛО

Носенето на риска и отговорността за състоянието на товара от страна на продавача приключват, когато стоките са доставени на борда на плавателния съд. Продавачът трябва да понесе всички транспортни разходи до посоченото от страна на купувача пристанище по местоназначение.
Продавачът е отговорен да се организира предварителното извозване и основният превоз.
Продавачът е отговорен за оформянето на стоките по износ.
Продавачът е отговорен да предостави застраховане на стоката. Следва да се обърне внимание, че продавачът е длъжен да осигури само минималното застрахователно покритие, поради което е препоръчително купувачът да осигури допълнително застрахователно покритие.
Купувачът е отговорен за вносното оформяне на стоките.