СОФИЯ
бул. Искърско шосе 7, Търговски Център Европа, сграда 15, офис 8

телефон: 02 942 60 70, факс: 02 942 60 77
e-mail: sales@sofia.ntz.bg

Работно време: от понеделник до петък — от 09:00 ч. до 18:00 ч.