ПЛОВДИВ

4000 Пловдив
бул. Мария Луиза 64, ет.2, офис 2-2

тел./факс +359 32 264823

Работно време: от понеделник до петък — от 09:00 ч. до 18:00 ч.